Županijska organizacija

Predsjednica
Kristina Ikić Baniček
Sisak

Potpredsjednik
Igor Školneković
Petrinja

Potpredsjednik
Zvonko Marincelj
Sisak

Tajnik
Danijel Kljaić
Sisak

 

Članovi predsjedništva

Saška Vuković

Miša Majkić Vukčević

Svjetlana Lazić

Ivan Jurić

Srđan Marić

Tomislav Lukšić

 

 

Članovi Županijskog odbora

Jasna Korovljević

Zvonimir Rajković

Marina Marković Vukmirović

Lucija Hinić

Dubravka Šurlan

Karla Petek

Vladimir Šakić

Dara Bursik

Jasminka Molnar

Zlatko Stjepanek

Rizo Mesić

Milena Pavković Novotni

Željka Vuletić

Miroslav Krčelić

Josip Hajduk

Mladen Kukor