Organizacija

Valentina Opić
Novska

Tomislav Lukšić
Lipovljani

Sulejman Mrkić
Kutina

Saša Jagarčec
Popovača

Tomislav Bišćan
Velika Ludina

Kristina Ikić Baniček
Sisak

Damir Pokas
Martinska Ves

Nikola Sovina
Lekenik

Svjetlana Lazić
Petrinja

Paola Čretni
Glina

Milan Kramarić (povjerenik)
Topusko

Đuro Rodić (povjerenik)
Gvoz/Vrginmost

Dragoljub Arbutina
Dvor

Tvrtko Sokler
Hrvatska Kostajnica

Snježana Tepić
Hrvatska Dubica

Đuro Lovrenović
Donji Kukuruzari

Zdravko Mujagić
Jasenovac

Stojan Crnojević
Majur

Jadranka Sauer
Sunja