Raspisani izbori za tijela Županijske organizacije SDP-a Sisačko-moslavačke županije

Aktualno 16. studenoga 2020

Povjerenik SDP-a za Sisačko-moslavačku županiju Igor Školneković, sukladno odredbi članka 7. stavka 2. Pravila o izboru tijela županijskih organizacija, dana 09.11.2020. godine, donio je ODLUKU o raspisivanju izbora za tijela Županijske organizacije SDP-a Sisačko-moslavačke županije.

Izbori za tijela Županijske organizacije Sisačko-moslavačke županije iz članka 3. ove Odluke održat će se u subotu, 12. prosinca 2020. godine.

Eventualni drugi krug izbora za Predsjednika organizacije održat će se u subotu, 20. prosinca 2020. godine.

Kandidacijske postupak započinje 12. studenog, a završava istekom dana 19. studenog 2020. godine. Kandidatura mora prispjeti ŽIK-u Županijske organizacije SDP-a Sisačko-moslavačke županije, S.S. Kranjčevića 11, ili na mail sisacko-moslavacka@sdp.hr najkasnije do isteka utvrđenog termina kandidacijskog postupka